Антологија српске књижевности

Дигитална Антологија српске књижевности је заједнички пројекат Учитељског факултета у Београду и Мајкрософт Развојног центра у Београду у оквиру активности програма „Партнер у учењу“. Антологија српске књижевности има преко 130 дела народне, старе и нове књижевности доступних за преузимање преко интернета: од средњовековних житија српских светаца и народне поезије и прозе, преко најзначајнијих дела књижевности XVIII и XIX века, до изузетних остварења с почетка XX века која нису под ауторским правима и важних савремених књижевних дела за чије су објављивање у овој едицији право дали сами аутори.

Дигитална Народна библиотека Србије

 Дигитална Народна библиотека Србије изграђена је у складу са принципима отвореног приступа знању и информацијама. Дигитализована грађа из колекција Народне библиотеке Србије представља јавно национално добро.
        Обухвата различите библиотечке колекције.   
Дигитална Народна библиотека Србије је онлајн сервис националне библиотеке за читање, гледање и слушање. Крените на пут око света кроз нашу збирку путописне књижевности, завирите у збирку старе српске фотографије, послушајте звук старих плоча, вратите се у време када су људи имали времена.

Дигитална Библиотека Матице српске

Дигитална Библиотека Матице српске (Дигитална БМС) је резултат дигитализације која се одвија од 2006. године као део система заштите старих и ретких публикација у Одељењу заштите публикација, а у сарадњи са Одељењем старе и ретке књиге и легата.

Циљ дигитализације грађе је заштита као и бржи и једноставнији приступ публикацијама, промоција и представљање богатог фонда БМС и стварање нових квалитетних садржаја.
Избор грађе за дигитализацију обављa се према вредности, целовитости, реткости, учесталости коришћења и другим важним критеријумима. Приоритет је дат публикацијама које су описане у редовним едицијама Ћирилске рукописне књиге БМС и Каталог старих и ретких књига БМС као и издањима библиотеке.

Дигитална БМС је данас једна од највећих дигиталних библиотека у Србији.  Свакодневно се допуњава новим дигиталним публикацијaма и формирају се нове целине.

У Дигиталну БМС до краја октобра 2022. године укупно је укључено 34.011 публикација (1.884.925 дигиталних страница).