Предметна настава

Љиљана Лалић

Љиљана Лалић, наставник Биологије.

Новица Столић

Новица Столић, наставник Хемије.

Сунчица Зарковић

Сунчица Зарковић, наставник Математике

Владимир Митровић, наставник Информатике и рачунарства.

Мирјана Поповић

Мирјана Поповић, наставник Српског језика и књижевности.

Марија Ђорђевић, наставник Енглеског језика.

Слободан Стојановић, наставник Физичке културе.

Марко Младеновић

Марко Младеновић, наставник Музичке културе.

Слободан Ракић, наставник Ликовне културе.

Милена Трајковић

Милена Трајковић, наставник Историје.

Милош Ђорђевић

Милош Ђорђевић, наставник Физике.

Видосав Ђорђевић

Видосав Ђорђевић, наставник Географије.

Надица Стевић

Надица Стевић, наставник Хемије.

Бранкица Анђелковић

Бранкица Анђелковић, наставник Биологије.

Милош Грујић

Милош Грујић, наставник Физичког васпитања.

Миљан Дејановић

Миљан Дејановић, наставник Математике.

Милица Александровић

Милица Александровић, наставник Руског језика

Милена Стевић

Милена Стевић, наставник Српског језика и књижевности.

Наспалић Александар

Наспалић Александар, вероучитељ.

Бранислав Радовић

Бранислав Радовић, вероучитељ.

Биљана Милошевић,наставник Грађанског васпитања.

Слађана Ђорђевић

Слађана Ђорђевић, наставник Технике и технологије.

Јелена Столић

Јелена Столић, наставник Руског језика.

Разредна настава

Душица Спасић, наставник разредне наставе.

Мирјана Вуксановић

Мирјана Вуксановић, наставник разредне наставе.

Милица Аритоновић

Милица Аритоновић, наставник разредне наставе,

Припремно-предшколски програм

Марија Радомировић

Марија Радомировић, васпитач